Ocupació Ajudem a millorar l'ocupabilitat de les persones

El Programa Treball i Formació, està adreçat a oferir oportunitatslaborals a persones en situació d'atur a través de la contractació per a la realització de tasques d'interès general i social per al nostre municipi.

Els treballs desenvolupats poden ser molt variats i pertànyer a diferents àmbits, com la prevenció d'incendis, la millora dels carrers, el manteniment de la via pública, activitats de millora del mediambient...

Aquesta contractació es complementa amb accions de formació i capacitació professional, i seguiment i suport per part de la persona coordinadora.

La durada dels projectes és variable, però habitualment són de 6 i 12 mesos.

L'objectiu de la convocatòria és afavorir la inserció i millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de més llarga durada.

Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les oficines de treball del SOC en la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball i que mantenen aquesta situació fins a la data d’inici de la contractació laboral subvencionada.

El programa Treball i Formació conté les línies i accions següents:

  • PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
  • PRGC: persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
  • DONA: dones en situació d’atur (s'inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

A més a més, s’han de reunir els requisits propis del lloc de treball que es vol cobrir.

L'Oficina de Treball de la Generalitat és qui supervisa el procés de contractació per garantir que tots/es els/les treballadors/es contractats/des reuneixen els requisits establerts en la convocatòria.

Els Plans d'Ocupació es realitzen un cop a l'any, sense haver-hi un calendari fix. Dependrà del moment en el qual el Servei d'Ocupació de Catalunya obri la convocatòria.

Normalment, s'inicien durant l’últim trimestre de l’any.

Masia Vilarenc. Ajuntament de Calafell

Oficines de Treball de la Generalitat (OTG)

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

banerTallersCapsules
banerServeiSIL
banerProjecteBarris

banerRegistre