Política de Qualitat

La regidoria de Treball de l’Ajuntament de Calafell ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia i ha adoptat els sistemes de gestió basats en la qualitat com a models de referència per la gestió dels serveis que ofereix.

Els referents fonamentals són la normativa vigent aplicable i el sistema de gestió de la basat qualitat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015

Concretament, la regidoria de Treball de l’Ajuntament de Calafell ha adoptat la qualitat com una filosofia d’actuació que s’identifica amb els següents objectius:

  1. Treballar per assolir la màxima satisfacció en les expectatives laborals de les persones usuàries, millorant les seves condicions, seguint criteris d'eficàcia i eficiència en la gestió de la incorporació i manteniment d'aquestes en el món laboral.
  2. Formar, a més a més dels continguts propis de l’especialitat dels cursos, en competències i habilitats que permetin als alumnes accedir al mercat laboral amb garanties d’èxit i alhora proporcionar les eines necessàries per tal que puguin generar idees innovadores i creatives per crear algun projecte empresarial per desenvolupar al municipi.
  3. El treball ben fet i la millora contínua de les nostres activitats, dels serveis que donem i dels processos de treball
  4. L’aportació de valor als alumnes, al personal de la regidoria de Treball i als grups d’interès, escoltant la seva veu i procurant satisfer les seves expectatives.
  5. L’alineament dels nostres processos i projectes amb la missió institucional, la seva visió i les seves estratègies, procurant actuar conforme a les conductes que es recullen en la formulació dels valors.
  6. La gestió dels processos orientada a la millora contínua mitjançant la planificació, el desenvolupament i la revisió.
  7. La millora dels resultats definint els indicadors i els objectius i avaluant el nivell d’assoliment d’aquests.
  8. El constant coneixement del requisists dels nostres clients (alumnes, empreses, Afministració) i les nostres parts interessades
  9. El compliment de les normatives vigents en cada moment

Llegeix més...