Catalan English Spanish

En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, i d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Què ofereix?

Aquest programa ofereix subvencionar contractes de treball en pràctiques durant un període de sis mesos a jornada completa, a ajuntaments de Catalunya, consells comarcals de Catalunya, i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball.

D’aquesta manera, el programa facilita que joves menors de 30 anys a l’atur puguin dur a terme un període de pràctiques laborals, en un termini de 4 mesos després d’haver acabat l’educació formal o bé de quedar-se en situació d'atur.

Persones destinatàries de les contractacions:

Podran accedir a aquests contractes en pràctiques les persones que compleixin els requisits següents:

 • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques

Oferta pública per a la convocatòria de contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa Garantia Juvenil prevista per el 2019

 • 2 Tècnics/ques d’Integració social
  Departament: Ensenyament
  Perfil: Tècnic/a superior en integració social o diplomat/ada en educació social o equivalent
 • 1 Animador/a sociocultural o Integrador/a social
  Departament: Joventut
  Perfil: Tècnic/a d’Animació Sociocultural o Integració Social o grau en l’àmbit de les ciències socials, preferentment en l’àmbit de l’educació i la psicologia.
 • 1 Tècnic/a de participació ciutadana
  Departament: Alcaldia
  Perfil: Grau universitari, llicenciatura, diplomatura universitària o titulacions equivalents de la branca de les ciències socials i jurídiques.
 • 1 Monitor/a activitat física per a la gent gran
  Departament: Benestar Social
  Perfil: Tècnic/a d’Animació Socio-cultural i Turística, d’Animació d’Activitats Fisico-Esportives, Llicenciat Ciències de l'activitat Física i Esport, i/o certificat de professionalitat, amb registre ROPEC.
 • 1 Tècnic/ auxiliar d’arxiu
  Departament: Arxiu
  Perfil: Estar en posesió de CFGS, Titol de grau universitari o llicenciatura de Biblioteconomia i documentació o formació especialitzada en Gestió documental
 • Procés de selecció condicionat a l'atorgament de la subvenció per part del Servei d'Ocupació de Catalunya.

  Incorporació: El termini màxim per iniciar els contractes de treball subvencionats és el 31 d’octubre de 2019.

 

banerRegistre

Ofertes de Treball

CUBELLES (18/08/2020)
2 vacant/s
 
EL VENDRELL (14/10/2020)
1 vacant/s
 
EL VENDRELL (08/10/2020)
1 vacant/s