Com saber si la teva empresa cotitza?

Si la teva empresa no cotitza o ho fa per sota del que es cquestion mark 2110767 1920orrespon, podries perdre drets i prestacions. Per obtenir la informació de les cotitzacions que realitza l'empresa has de sol·licitar els següents documents:

  • Un informe de vida laboral, així comproves si estàs donat d'alta a la Seguretat Social, i verifiques el percentatge de la jornada de treball que està donat d'alta (a jornada completa, mitja jornada ...). Aquestes dades han de correspondre amb les del contracte de treball.
  • Els informes de bases de cotització, en els quals figura la quantia per la que mensualment està cotitzant l'empresa.

És molt important cotitzar pel salari que es rep, ja que les futures prestacions i pensions es calculen en funció a les quantitats cotitzades. Per exemple:

- la prestació per desocupació es rep en funció de les quantitats cotitzades en els últims 180 dies, i dura segons els dies cotitzats en els últims 6 anys.

- els subsidis per atur tindran una quantia en funció de la jornada per la qual es cotitza.

- la prestació per incapacitat temporal, maternitat i paternitat depèn de la cotització del mes anterior.

- la jubilació depèn de les quanties dels anys cotitzats.

Consulta la informació que ofereix la Tresoreria General de la Seguretat Social