Catalan English Spanish

Descobreix les teves competències: Treball en equip

El treball en equip consisteix en demostrar la integració i col·laboració de manera activa en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees i organitzacions.

foto1

Les empreses han canviat la seva manera de treballar, la competència de treball en equip preval sobre la individualització laboral. Però no es tracta de saber com treballar en equip, parlar o cooperar amb els companys, es tracta de saber fer, estar i ser. El treball en equip està molt vinculat a altres competències com són: la comunicació, la flexibilitat i la capacitat resolutiva.

Avantatges de treballar en equip:

1.- Qualitat: els coneixements i experiències de l'equip sumen més i millors continguts que a títol individual.

2.- Valor: els resultats finals són consensuats per tots els membres de l'equip.

3.- Responsabilitat - implicació: Cada persona se sent responsable i motivada perquè es realitzi el millor treball possible dins el projecte comú.

Et presentem els indicadors dels comportaments que revelen la teva competència de treball en equip:

  • sentir-se part de l'equip, demostrar la implicació i la motivació amb ell.
  • comprometre’s a estar actiu i a aportar valor afegit, idees i alternatives.
  • respectar els membres i mantenir una relació d'harmonia amb tots ells.
  • assumir els objectius de l'equip com a propis i dirigir les nostres actuacions cap a ells.

foto2

És freqüent que en els processos de selecció es realitzin dinàmiques de grup. Aquestes són tècniques de discussió verbal entre un grup que és observat pels seleccionadors i consisteixen en debatre sobre un tema o resoldre un problema, de forma grupal, prenent una decisió entre tots, i amb un temps limitat. El que es valora amb aquest tipus de proves són habilitats i actituds durant la resolució d'un conflicte, entre d'altres la iniciativa, empatia, proactivitat, etc. i  que es mantingui el respecte i la harmonia dins del grup.  Es premia amb la selecció als que han demostrat una actitud més correcta, treballant en equip i argumentant les seves posicions amb criteris adequats.

A les entrevistes de feina ens poden preguntar sobre la nostra competència de treball en equip mitjançant qüestions com aquestes: 

  • Prefereix treballar sol o amb altres persones?
  • Amb quin tipus de persones prefereix treballar? Amb quins li és més difícil?
  • Pensi en una situació en la que no s’hagi treballat bé en equip i raoni el perquè. Quina va ser la seva actuació?
  • Descrigui una situació on un membre del seu equip va fer alguna cosa incorrecta, què va fer vostè?
Continua l'aprenentatge sobre les teves competències a l'apartat: Competències III