Catalan English Spanish

Descobrint les teves competències: Comunicació

La Comunicació suposa l'habilitat de transmetre, de fer conèixer alguna cosa a algú d'una manera clara i entenedora.foto3

La Comunicació en les empreses és un dels punts més importants i crítics, ja que d'aquesta depèn el desenvolupament de les seves activitats. Així que no només és una de les competències més valorades per les empreses que es dediquen a l'atenció a client, es requereix a totes les empreses.

Imagina que has de fer una entrevista de treball, comunicar-te amb l'entrevistador/a serà fàcil? Com pots comunicar de manera eficaç? Tingues en compte que el més important no és el que diu l'entrevistat/ada, sinó el que entén l'entrevistador/a. I que el resultat de la comunicació es mesura per l'efecte en l'entrevistador/a (no per les intencions de l'entrevistat/ada).

Els requisits d'una bona comunicació són:

  • claredat del contingut i la forma de transmetre
  • concreció: oferir informació exacta i delimitada
  • concisió, expressar-se amb missatges breus i precisos

En una entrevista de feina podran observar que ets un bon comunicador/a si:foto4

- estructures el teu missatge de forma lògica i clara

- transmets seguretat en les argumentacions que realitzes

- saps transmetre una situació complexa de forma simple

- adaptes el teu missatge segons l’ interès de l'entrevistador/a (utilitzant un llenguatge adequat, expressions no exclusivament col·loquials, controlant el llenguatge no verbal, no quedant encasellat en un mateix tema, ...)

- practiques l'escolta activa. La capacitat d'escolta activa és l'habilitat per a escoltar i observar la comunicació que realitza el nostre interlocutor.

També a l'entrevista de feina poden utilitzar preguntes per detectar la competència, et posem alguns exemples:

- Et consideres un bon comunicador/a? Valora-ho de l'1 a l'10 i raona la teva resposta.

- Explica una situació recent en la qual hagis hagut de comunicar una situació violenta o delicada i com vas actuar? Què va succeir? Com van reaccionar els altres?

I no oblidis que la millor manera de superar una entrevista de feina és preparar-la: fer una bona anàlisi de sector objectiu, autoconeixement, gestió de la frustració i creure que és possible.

Continua l'aprenentatge sobre les teves competències a l'apartat: Competències IV