La Formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores Correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

La Formació Professional dual o FP dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. 

Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Les famílies professionals

 

Si vols conèixer quins cicles formatius inclou cada família professional, clica aquí

Cicles Formatius a la comarca del Baix Penedès

INS CAMÍ DE MAR (CALAFELL)

Cicles Formatius de Grau Mitjà:Informatica

Cicle Formatiu de Grau Superior:

Per a més informació entra a la  Pàgina web INS Camí de Mar

INS LA TALAIA (SEGUR DE CALAFELL)

Cicles Formatius de Grau Mitjà:

 • Jardineria i Floristeria (FP dual)Jardineria

Vídeo promocional

Per a més informació entra a la Pàgina web INS La Talaia

INS ANDREU NIN (EL VENDRELL)

De Grau Mitjà (CFPM):

 • Atenció a persones en situació de dependència
 • Cures auxiliars d’infermeria
 • Activitats comercials
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiquesInfermeria
 • Gestió administrativa 
 • Gestió Administrativa (Àmbit Jurídic)
 • Electromecànica de vehicles automòbils
 • Conducció d’activitats fsicoesportives en el medi natural

Pots descarregar el fulletó informatiu d’aquests CFGM 

 

De Grau Superior (CFPS):

 • Administració i finances
 • Educació infantil
 • Integració social
 • Gestió de vendes i espais comercialsMecanica
 • Automoció 
 • Ensenyament i animació socioesportiva
 • Automatització i robòtica industrial
 • Disseny en fabricació mecànica: Desenvolupament virtual de l’automòbil

Més informació INS Andreu Nin

Pots descarregar el fulletó informatiu d’aquests CFGS   

Estudi d'inserció laboral 2019

Les dades de l'Estudi realitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat s'han obtingut d'una enquesta realitzada —en col·laboració amb els centres educatius— a totes les persones graduades, entre sis i nou mesos després de la finalització dels estudis corresponents. En l'edició de 2019 es van poder analitzar 32.759 enquestes, la qual cosa suposa el 73% de les persones graduades en els ensenyaments inclosos a l'Estudi.

Atur

El percentatge de graduats —tant de grau mitjà com de grau superior— que busquen feina ha disminuït en 8 punts des de 2013, situant-se per sota del 9%.

Al primer trimestre de 2019, el percentatge de graduats de grau mitjà que buscaven feina es troba 22,27 punts per sota de la taxa d'atur juvenil a Catalunya, i en el cas dels graduats de grau superior, 21,52 punts per sota.

Situació laboral i formativa de les persones graduades

Comparant els resultats de l'Estudi de 2019 amb els de l'any anterior es comprova la millora de les dades, tant d'inserció laboral com de continuïtat formativa

Situació a l'FP dual

Precisament perquè la situació de les persones graduades que més s'incrementa a l'Estudi de 2019 és la de les que compaginen estudis i feina, convé aturar-se a l'FP dual, ja que aquest és el sistema que combina formació a un centre educatiu i a un centre de treball.

En el cas dels graduats que han cursat FP dual, la inserció laboral en el grau mitjà és del 57,9% i en el grau superior del 73,83%.

Els graduats en FP tenen un percentatge d'atur 4 vegades inferior que la mitjana de joves de Catalunya. T’adjuntem la nota de premsa amb més informació: Nota de premsa d'inserció a la Formació professional