Catalan English Spanish

Formació Oferta de formació presencial i online

2018 Gestió fiscal de l'empresa

Data Inici: 30/01/2018
Data Fi: 01/03/2018
Durada: 40 h.
Horari: Dimarts i dijous de 15:30 a 19:30 h
Lloc: Masia Vilarenc
Passeig de la Unió, s/n - Calafell

Adreçat a: Adreçat a persones aturades i treballadores en actiu

Temari:

UNITAT DIDÀCTICA 1. LES OBLIGACIONS MERCANTILS

 • Obligacions que estableix el Codi de Comerç
 • Llibres oficials
  • Obligatoris
  • Complementaris

 UNITAT DIDÀCTICA 2. LES OBLIGACIONS FISCALS

 • La fiscalitat i l’empresa
 • Primera aproximació al calendari fiscal de l’empresari
 • L’empresa i els impostos directes
 • Resum sobre la fiscalitat i la forma jurídica
 • Calendari i pressupost per la creació d’una empresa
 • Calendari d’obligacions periòdiques de l’empresa

UNITAT DIDÀCTICA 3. PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER A LA LIQUIDACIÓ D'IMPOSATS

 • Impost sobre societats (IS)
 • Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 

L'objectiu general del curs és:

Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a realitzar gestions administratives i econòmic-financeres de petites empreses.

Per això en finalitzar el curs el participant ha de:

 1. Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses.
 2. Conèixer els aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació, que seran d’utilitat en el seu entorn professional i empresarial.
 3. Conèixer la mecànica dels impostos més rellevants que afecten a les activitats empresarials i econòmiques.
 4. Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos.
 5. Com optimitzar la fiscalitat i com adaptar aquesta optimització a cada cas.

Curs subvencionats per:

           

Cursos 100% subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

Cal iniciar sessió per a inscriure't a les ofertes de formació.

 
2018 Gestió fiscal de l'empresa

Cercador de formació

Inscripcions

Per realitzar la inscipció cal disposar d'usuari i contrasenya. Si no en tens registra't aquí