Catalan English Spanish

Empresa Recursos i informació per a l'empresa i l'emprenedoria

Zona Zenit

logo-iso9001Servei gratuït de Borsa de Treball a les empreses que cerquen personal.

Una vegada publicada l'oferta de Treball li enviarem al seu correu electrònic els currículums de les persones interessades en l'oferta que reuneixen els requisits del lloc de Treball.

Podeu introduir una nova oferta de treball seguint un d'aquests mètodes:

Podeu introduir una nova oferta presencialment venint a les nostres oficines:

Masia El Vilarenc

 Passeig de la unió, s/n
 43820 Calafell
 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 977 69 90 09 ext 679
 977 67 32 58

 

Podeu introduïr una oferta mitjançant el següent formulari on-line:

Alta Oferta

Vilarenc ZenitZenit és una zona de networking empresarial on podràs trobar un directori d'empreses i professionals, establir relacions de col·laboració i compartir coneixement.

En aquest portal empresarial de l'Ajuntament de Calafell podreu visualitzar currículums de candidats, introduir ofertes de treball, oferir o rebre serveis de mentoring, acollir alumnes, espai de coworking...

Registra't a Vilarenc Zenit!

 1. La Borsa de Treball és un servei gratuït ofert per l’Ajuntament de Calafell. El Servei de Borsa de Treball actua com a intermediari entre l’oferta que ofereix el lloc de treball i les persones candidates que són derivades a les mateixes. Qualsevol relació posterior es limitarà a la persona candidata seleccionada i a l’empresa contractant.
 2. Per a gestionar les ofertes de treball es requereix l’acceptació de les condicions descrites en aquest Protocol.
 3. El Servei de Borsa de Treball només gestionarà ofertes directament amb empreses finals. El Servei de Borsa de Treball es reserva el dret d’acceptació d’ofertes procedents d’empreses que tenen com a objecte social de la seva activitat la gestió de recursos humans.
 4. Les dades de l’empresa són confidencials, i no es facilitaran als usuaris, excepte si l’empresa ho sol·licita
  expressament.
 5. Per gestionar les ofertes de treball és necessari concretar com a mínim: nom de l’ocupació, categoria, localitat del lloc de treball, modalitat de contracte, temps previst de contractació, jornada, retribució (especificar salari i nombre de pagues o bé el conveni o marc normatiu de referència corresponent) i funcions a desenvolupar.
 6. El Servei de Borsa de Treball confirmarà a l’empresa l’activació de l’oferta o informarà del motiu del seu rebuig.
 7. El Servei de Borsa de Treball farà difusió de l’oferta a la web del Departament de Treball, al Punt de la Feina i es podrà publicar l’oferta al comptes de xarxes socials (Facebook i Twitter) del Departament de Treball.
 8. Des del Servei de Borsa de Treball, s’enviaran a l’empresa, preferentment per correu electrònic, els currículums de les persones que es mostrin interessades en l’oferta i s’adeqüin al perfil sol·licitat.
 9. Al llarg del procés de gestió de l’oferta es realitzaran seguiments freqüents per tal de garantir la qualitat del servei, així com comprovar que els currículums enviats s’adeqüen al perfil sol·licitat.
 10. Les ofertes de treball es mantindran publicades com a màxim 2 mesos, excepcionalment, si es considera convenient es podrà ampliar aquest termini.
 11. Un cop tancada l’oferta, s’enviarà un qüestionari de satisfacció a l’empresa, per tal de valorar el servei ofert i ajudar-nos a millorar-lo.
 12. L’Ajuntament de Calafell és titular del fitxer de dades de caràcter personal denominat BORSA DE TREBALL, les finalitats del qual són la gestió de serveis d’ocupació laboral, així com la cessió de dades a les empreses que ofereixen un lloc de feina. Per tant, amb l’acceptació d’aquestes condicions, el legal representant de l’empresa o la persona de contacte ens autoritza a que les seves dades siguin incorporades en aquest fitxer amb la finalitat dita. En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Plaça Catalunya, n. 1 de Calafell. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant Autoritat de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d’aquesta entitat en el correu proteccióAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .
 13. Les empreses usuàries del Servei de Borsa de Treball es comprometen a:
  1. Col·laborar activament amb el Servei de Borsa de Treball en la definició del/s perfil/s professional/s de l’ocupació a cobrir.
  2. Garantir la veracitat de les dades aportades. L’empresa podrà ser donada de baixa del servei en el cas que es detecti que les dades facilitades no són correctes.
  3. Publicar ofertes de treball que compleixin amb la legislació vigent en matèria laboral i respectaran els principis d’igualtat i tractament no discriminatori.
  4. Informar sobre el resultat de les valoracions de les candidatures i dels resultats de la selecció, així com qualsevol incidència que hagi pogut sorgir durant tot el procés. Una vegada finalitzat el procés de selecció (i també en el cas de quedar-se amb una borsa de persones candidates per l’ocupació a cobrir), les empreses es comprometen a col·laborar amb el Servei de Borsa de Treball per tal de poder fer el tancament eficient de l’oferta, informant de les persones contractades i la data d’alta del contracte. L’incompliment d’aquestes condicions podrà suposar la no renovació de futures col·laboracions. 
  5. Vetllar pel deure de secret professional, garantint la confidencialitat de els dades personals dels/de les candidats/es.
  6. No utilitzar les dades personals per a una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedides ni cedir-les a terceres persones.

banerServeiEmpren
banerServeiConsolida
banerEmpresaTic
banerBorsaEmpreses

Amb la col·laboració de:

logo ministeriologo unio europealogo gencatlogo catalunya empren

 

urv empren banner